POCZEKAJ
Zapisz się na newsletter i bądź zawsze na bieżąco!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych, w tym informacji o rabatach i promocjach od MaG inwest sp. z o. o. z ul. Gen. Józefa Sowińskiego 54/94, 01-105 Warszawa, Polska zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
zapisz się
koszyk (0)
0

Polityka prywatności

Polityka (dalej: „Polityka”) skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.paluri.pl (dalej: „Serwis”).

Polityka stanowi dokument bezpośrednio powiązany z Regulaminem dostępnym pod adresem https://paluri.pl/regulamin (dalej: „Regulamin”). Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Polityka ta ma charakter informacyjny i stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych na Administratora danych przez Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede w celach związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, tj. prowadzenie konta użytkownika, składanie zamówień i obsługa umów, rozpatrywanie reklamacji i odstąpień, wypełnianie obowiązków podatkowych, wysyłka newslettera, sprawy dotyczące roszczeń, marketing itp. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnego celu. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto informujemy, iż możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

1. Administrator danych i kontakt do niego:

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest MAG INWEST sp. z o. o.,
z siedzibą w Warszawie (01-105), przy ul. J. Sowińskiego 54 lok. 94, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000770733, NIP: 5272881997, REGON: 382525502, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN (w dalszej części Polityki zwaną również „Administratorem” lub „Spółką”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub na adres e-mail: paluri@paluri.pl.

 

2. Podstawowe informacje - skrót:

 1. Administrator zobowiązuje się, iż dokona wszelkich starań, aby dane użytkowników były bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce;

 2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, które przekazujesz dokonując zakupów produktów dostępnych w Serwisie, zapisując się do newslettera lub na listę osób zainteresowanych określonymi produktami dostępnymi w Serwisie, czy kontaktując się mailowo;

 3. Korzystanie Serwisu jest całkowicie dobrowolne a użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania swoich danych Administratorowi. Administrator informuje jednak, iż nie przekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze Administratorem;

 4. Serwis umożliwia kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Twoich danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości skierowanej do Administratora;

 5. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania Serwisu;

 6. Korzystając z Serwisu z włączoną w swojej przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na zapis i odczyt informacji z plików cookies;

 7. Administrator informuje, iż możesz zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej lub instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery;

 8. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych (Google Analytics), które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics;

 9. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook;

 10. System komentarzy - który wykorzystuje pliki cookies. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z plików cookies;

 11. Serwis zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych - na przykład udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies poszczególnych administratorów serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram;

 12. Serwis przechowywany jest na serwerach zewnętrznych, które generują logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym;

 13. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies Serwisu w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mailowym: paluri@paluri.pl

 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych szczegółowo określa zakres wyrażonych przez użytkownika zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz innych osób, których dane osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych, może dotyczyć: nazwy, imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP komputera, numeru konta bankowego, numer IP, numeru NIP, nazwy i adresu prowadzenia działalności gospodarczej, danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych dobrowolnie podanych przez daną osobę.

 2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. zarządzanie kontem i rejestracja Użytkownika, a także złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży – podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji użytkownika jak również obsługi złożonego przez niego Zamówienia (tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer NIP) jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Celem przetwarzania danych są: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) cele archiwalne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, a co za tym idzie Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia (tj. data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina pobrania (w przypadku treści cyfrowych) itp.) W związku z zawarciem umowy przetwarzamy Twoje dane osobowe także po to, aby wykonać świadczenia przewidziane w umowie. Zakres tych danych zależy od tego, które dane osobowe są potrzebne do wykonania umowy. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane identyfikujące oraz dane kontaktowe. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez Administratora przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych przekazanych podczas założenia konta użytkownika niektóre z praw nie będą przysługiwać, dodatkowo w przypadku danych o zamówieniach nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach;

  2. realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy – w przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy należy przekazać dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są celem realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

  3. działania mające na celu dokończenia zamówień przez klientów - niektórzy klienci rozpoczynają składanie zamówienia, lecz go nie finalizują (nie zatwierdzają zamówienia i nie zawierają umowy z nami), możemy zatem podejmować działania, które będą służyły temu, aby dokończyli oni proces zakupowy. W tym celu możemy np. wysyłać wiadomości e-mail zawierające informacje o niedokończonym zamówieniu wraz z sugestią sfinalizowania transakcji. Na potrzeby opisanych działań możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak informacje podane w trakcie składania zamówienia, w szczególności Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także informacje o zawartości koszyka, dacie rozpoczęcia transakcji oraz inne dane pozostawione w związku z rozpoczętym procesem zakupowym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ działania te zmierzają do zawarcia umowy;

  4. Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych - jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile jest to niezbędne do wykonywania tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania Twojego żądania dotyczącego Twoich danych osobowych). Zakres danych zależy od tego, jakie dane są nam potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia przestrzegania RODO. Ponadto w tym przypadku opieramy się także na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zabezpieczeniu danych koniecznych do wykazania rozliczalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. obsługa newsletter’a – w celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 RODO tj. zgody użytkownika udzielonej administratorowi przed zapisaniem się na newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Zapisując się do newslettera, przekazujesz swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. System wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym posiadamy również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp. Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest również nasz prawnie usprawiedliwiony interes, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych;

  6. kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt. Dane są przetwarzane w celu kontaktu – podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a, RODO (zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu). Dane będą przetwarzane po zakończeniu kontaktu w usprawiedliwionym celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO). Masz prawo do domagania się od Administratora przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony;

  7. obsługa komentarzy - jeżeli chcesz dodać komentarz, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  8. opinie na temat produktów - Przekazując swoją opinię na temat Produktu Administratora, podajesz swoje imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie załączasz swoje zdjęcie. Administrator przetwarza te informacje na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu archiwizacji opinii oraz jeżeli podejmiemy taką decyzję, rozpowszechniania jej w ramach naszych działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem Internetu. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na takie działania, co sprawi, że Administrator usunie Twoją opinię z jego bazy;

  9. realizacja obowiązków podatkowych i księgowych - w związku z wykonywaniem umowy realizujemy także rozmaite obowiązki podatkowe i księgowe, w szczególności w postaci wystawienia faktury, włączenia faktury do naszej dokumentacji księgowej, przechowywania dokumentacji itp. Aby wystawić fakturę, przetwarzamy między innymi takie dane, jak imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, NIP. Podanie danych wymaganych prawem podatkowych jest konieczne do realizacji wskazanych obowiązków (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego);

  10. roszczenia - Korzystanie z Serwisu, jak również zawarcie umowy, może rodzić w przyszłości określone roszczenia po naszej lub Twojej stronie. W związku z tym jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie. W tym przypadku opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na ochronie naszych interesów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  11. obsługa mediów społecznościowych - Obserwując profilowe społecznościowe Administratora, wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp. sprawiasz, że widzimy Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. To Ty decydujesz, co dostępne jest w ramach Twojego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. Administrator nie kopiuje danych z profili społecznościowych do jego
   baz (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie od nas, usługi drogą elektroniczną;

  12. zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook – uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Twój adres e-mail przechowywany w bazie newsletterowej lub w bazie sklepu może zostać przesłany do serwisu Facebook w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail. Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do serwisu Facebook w celu utworzenia grupy odbiorców. Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwis Facebook. Facebook nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.
   Facebook wdrożył procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników Facebooka tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń. Stworzenie grupy odbiorców reklam na Facebooku z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, którym w tym przypadku jest realizacja naszych celów marketingowych;

  13. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej wyłącznie Informacji Anonimowych – dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO (prawnie uzasadniony interesu administratora). Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. Przetwarzanie informacji polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację naszych Stron;

  14. wykorzystywanie plików cookies w Serwisie – podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika);

  15. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 

4. Skąd pochodzić będą Twoje dane osobowe:

W wielu przypadkach sam przekazywać nam będziesz swoje dane osobowe – np. gdy rejestrujesz konto użytkownika, składasz zamówienie, przesyłasz reklamację lub odstępujesz od umowy, kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także korzystasz z funkcjonalności dostępnych na naszej Stronie lub w zewnętrznych serwisach (np. społecznościowych).

Część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy w naszym Serwisie. Szczegółowe informacje na temat znajdziesz poniżej.

 

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych.

W związku z tym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu.

Zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu nie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych. Ten sam zestaw danych może być bowiem przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację łącznie wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w przepisach dotyczących RODO. Okres przechowywania przez nas Twoich danych osobowych uzależniony jest od danego celu:

Poniżej znajdziesz opis okresów przetwarzania:

 • Realizacja zamówień i zawartej umowy – dane związane z umową są przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy;

 • Działania podejmowane w celu dokończenia zamówień przez klientów – dane związane z niedokończonymi zamówieniami będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia, kiedy klient składał zamówienie;

 • Reklamacje i odstąpienia od umowy – dane związane z reklamacjami i odstąpieniem od umowy są przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy;

 • Newsletter – dane związane z newsletterem będą przetwarzane przez okres korzystania przez Ciebie z newslettera. Pomimo rezygnacji z newslettera Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego;

 • Komentarze / opinie – dane związane z zamieszczeniem komentarza / opinii będą przetwarzane do czasu, aż nie usuniesz komentarza lub opinii;

 • Kontakt i obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu pomiędzy nami;

 • Obowiązki podatkowe i księgowe – dane związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych i księgowych będą przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa podatkowego, najczęściej 5 lat od zakończenia roku podatkowego;

 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń. Okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat);

 • Media społecznościowe – dane związane z grupami odbiorców będą przetwarzane do czasu, gdy zrezygnujesz z interakcji z nami w mediach społecznościowych;

 • Analiza i statystyka – dane związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;

 • Marketing własny – dane związane z marketingiem własnym będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;

 • Narzędzia dodatkowe – dane związane z narzędziami dodatkowymi będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;

 • Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.

W przypadku, przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz taką zgodę cofnąć w każdym czasie: albo poprzez swoje działanie, albo kontaktując się z nami na podane dane kontaktowe. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

6. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych:

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uprawniony jesteś do:

  1. żądania od Administratora wglądu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii (art. 1)

  2. żądania od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. żądania od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

  6. przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś - zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może jednak utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Tobą;

  8. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

7. Obowiązek lub dobrowolność podania danych:

 1. Podanie przez Ciebie danych w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Możesz skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Twojej wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

8. Odbiorcy Twoich danych osobowych:

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;

 2. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z którymi Administrator współpracuje w związku z prowadzeniem Serwisu; tj w szczególności podmioty, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji Zamówień. Chodzi w szczególności o następujące podmioty:

  1. hostingodawca – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

  2. dostawca systemu mailingowego – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych;

  3. dostawca systemu do fakturowania – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury;

  4. dostawca systemu do obsługi klienta – na potrzeby kontaktu z nami w związku z obsługą Twojego zamówienia;

  5. dostawca systemu do składania zamówień – na potrzeby składania zamówień w ramach Serwisu;

  6. biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych;

  7. kancelaria prawna – na potrzeby świadczenia na naszą rzecz usług prawnych;

  8. firma kurierska lub operator pocztowy – produkty dostarczane są przez firmę kurierską, która przetwarza Twoje dane osobowe – wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych;

  9. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane;

  10. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

W razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe

 

9. Czy Twoje dane zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z wykorzystywaniem przez Administratora narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich (w szczególności USA). Administrator zaznacza jednak, iż dostawcy narzędzi wykorzystywany przez Administratora gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 2. Narzędzia, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich to w szczególności:

  1. Google Analitics – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stroni;

  2. Facebook, Instagram – wtyczki społecznościowe, system komentowania, dzielenia się/udostępniania treści;

 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu z nimi oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 

10. Newsletter:

 1. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swoje imię oraz adres e-mail. Obywa się to za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są wyłącznie w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

 2. Dane będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub do momentu wyrażenia sprzeciwu, z tym jednak zastrzeżeniem, że Twoje dane będą nadal przechowywane przez okres 1 roku w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. System mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. Administrator będzie posiadał informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

 

11. Pliki cookies:

 1. Serwis jak prawie wszystkie inne serwisy internetowe wykorzystuje pliki cookies.

 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu - jeśli dotyczy), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

 3. Niektóre używane przeze Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają Administratorowi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

 4. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez Administratora plików cookies. Masz jednak możliwość ustawienia w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia Serwisu. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 5. Masz także możliwość korzystać z Serwisu w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

 6. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów

 7. Cookies własne - wykorzystywane są przez Administratora w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w szczególności procesu Zamówienia.

 8. Cookies podmiotów trzecich - Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane w kolejnych punktach Polityki.

 

12. Google Analytics:

 1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 2. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu.

 3. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 4. Z uwagi na aktywowaną przeze nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

 5. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 6. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 7. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

13. Facebook Pixel i inne wtyczki społecznos?ciowe:

 1. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. 

 2. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

 3. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w Serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach Serwisu Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z Serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 4. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach Serwisu. Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne Administratora, a informacje o nich znajdziesz bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

 5. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 6. W Serwisie używamy także wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnionych przez serwisy społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, Google.

 7. Wyświetlając Serwis, zawierający wtyczkę, o której mowa w pkt (VI) powyżej, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych usługodawców. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła Serwis, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

 8. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

 9. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i wyświetlą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin Serwisu bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie musisz się wylogować z tego serwisu społecznościowego. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

 

14. Logi serwera:

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Polityka Prywatności Serwisu wchodzi w życie z dniem 28.03.2022 r.

Zaprojektuj swoją torebkę

 

  Bądź projektantką swojej torebki  ! ! !  

 

Wybierz materiały, z których mamy ją dla Ciebie uszyć :)

zobacz więcej
Dlaczego warto wybrać naszą firmę

Jeśli szukasz oryginalnych, nietuzinkowch produktów to zapraszam Cię do PaLuRi. 

Tworzymy niepowtarzalne produkty, wykonywane z sercem i wielką pasją.

ręcznie
robione

Tworzone z pasją

Darmowa
dostawa

Darmowa dostawa od 450 zł

14 dni
na zwrot

Produktów dostępnych od ręki

gwarancja
jakości

Gwarancja jakości

Wysokie oceny
klientów

Pozytywne opinie

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych, w tym informacji o rabatach i promocjach od MaG inwest sp. z o. o. z ul. Gen. Józefa Sowińskiego 54/94, 01-105 Warszawa, Polska zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.